Bezpečnost

Naše dopravní systémy - bezpečné a zajištěné

Osobní ochrana

Naše přepravní roboty jsou vybaveny nejnovější bezpečnostní technologií. Díky nastavitelným výstražným a ochranným polím lze skenery osobní ochrany používat také při vysokých rychlostech jízdy až 2 m / s. V úzké uličce mohou být naše dopravní prostředky bez řidiče používány výrazně vyšší rychlostí. Zde jsou použity bezpečnostní skenery s většími ochrannými poli od našeho partnera SICK. Díky prediktivnímu výstražnému poli zaručují bezkontaktní bezpečnostní skenery jemné brzdění a chrání tak přepravované zboží. U ek robotiks  je osobní ochrana nejvyšší prioritou a je odpovídajícím způsobem zaručena u použitých skenerů.

[Translate to Tschechisch:]
[Translate to Tschechisch:]

Detekce překážek

Naše přepravní roboty vybavujeme nejnovější bezpečnostní technologií pro optimální detekci překážek. skenery nabízejí celoplošnou ochranu ve směru jízdy a v případě  překážek odpovídajícím způsobem zabrzdí. Skenery umístěné na boku vozidla nebo v horní části vozidla nabízejí dodatečnou ochranu před zavěšenými břemeny nebo ručním zásahem. Díky mnoha možnostem kombinace vybavíme vaše přepravní roboty vhodnými skenery a zajistíme váš zcela individuální požadavek.

3D detekce překážek

Trojrozměrnou detekci překážek lze provést & nbsp; vybavením transportních robotů několika 2D skenery, jakož i použitím 3D kamer nebo 3D skenerů. Tímto způsobem vaše individuální dopravní vozidlo rozpozná možné překážky dlouho předtím, než může dojít ke kolizi. Nabízíme také kombinace různých bezpečnostních skenerů a 3D kamer - jednotlivě a podle vašeho přání.

[Translate to Tschechisch:]

 

 

Příslušné normy pro dopravní systémy bez řidiče

Funkční bezpečnost je v designu AGV nejvyšší prioritou. Zde se zaměřujeme na platné zákony, předpisy, normy a směrnice pro bezpečnost produktů a prevenci nehod. Zde naleznete souhrn příslušných zákonů, nařízení, norem a směrnic. Tento seznam netvrdí, že je úplný.

ZÁKONY A ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

GPSG
Zákon o bezpečnosti zařízení a výrobků: Zákon o technických pracovních zařízeních a spotřebních výrobcích

9. GPSGV
Devátá vyhláška k zákonu o zařízení a bezpečnosti výrobků (nařízení o strojních zařízeních)

BGV D 27
Regulace prevence nehod „Průmyslové vozíky“

ArbSchG
Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Zákon o provádění opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

BetrSichV
Nařízení o průmyslové bezpečnosti Nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při zajišťování pracovního zařízení a jeho používání při práci, o bezpečnosti při provozu systémů vyžadujících monitorování a o organizaci bezpečnost a ochrana zdraví při práci

NORMY

DIN EN 1525 & nbsp;
Bezpečnost průmyslových nákladních vozidel, automaticky vedených vozidel a jejich systémů

DIN EN ISO 3691-4
Průmyslové vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy

DIN EN 954-1
Bezpečnost strojů, bezpečnostních částí řídicích systémů

DIN EN 1175-1 & nbsp;
Bezpečnost průmyslových vozíků, elektrické požadavky

DIN EN ISO 13849-1
Bezpečnost strojů, bezpečnostní části řídicích systémů, část 1 Obecné zásady pro návrh

DIN EN ISO 13849-2
Bezpečnost strojů, bezpečnostní části řídicích systémů, validace části 2

SMĚRNICE

2006/42/EG
Nová směrnice o strojních zařízeních od 29. prosince 2009 nahrazuje směrnici o strojích 98/37/EG

2004/108 /EG
Směrnice EMC /EMC zákon Elektromagnetická kompatibilita (elektrických a elektronických výrobků)

VDI 2510
Směrnice pro implementaci technologie bez řidiče (AGV)

VDI 2710
Holistické plánování dopravních systémů bez řidiče (AGV)

 

VDI 4451 list 2, 3, 6
Kompatibilita automatizovaných systémů řízených vozidel (AGV), technologie zásobování energií a nabíjení, pohonů a řízení, senzorů pro navigaci a ovládání