Montážní linky

JEN CESTA A CÍL: JEDNOTLIVÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AGVS S AKTIVNÍMI NEBO PASIVNÍMI ZAŘÍZENÍMI PRO NÁKLAD. PRACOVNÍ NÁPLŇ MOHOU BÝT MONTÁŽE PŘÍMO NA PLATFORMÁCH NEBO PŘESUNUTY MEZI JEDNOTLIVÝMI PRACOVIŠTĚMI.

PŘÍKLAD: SML, Genk, Belgie

Společnost SML, která se zabývá montáží automobilových motorů a náprav, s hrdostí využívá 105 přepravních robotů typu CUSTOM MOVE. Návrh a výroba speciálních montážních vozíků zabraly sedm měsíců a jejich uvedení do provozu se zvládlo v průběhu třítýdenní odstávky provozu. Motory i nápravy byly dodány podle dispozic výrobce vozů podle časového plánu bez přerušení výroby.

Všech 105 montážních vozíků s programovatelným logickým automatem značky SIEMENS využívá indukční  navádění se systémem CPS v průběžném nebo taktovaném režimu montáže.

 

  • Typ vozíků: CUSTOM MOVE
  • Zařízení k přepravě nákladu: montážní plošina s přípravkem
  • Kapacita: 500 kg
  • Rychlost: 0,01 – 1,0 m/s vpřed
  • Navigace: indukční vedení se systémem CPS

 

CUSTOM MOVE

[Translate to Tschechisch:]

PŘÍKLAD: výrobní závod v Číně

Pro automobilový výrobní závod v Číně bylo zkonstruováno, vyrobeno a na místě uvedeno do provozu 130 přepravních vozíků, které zajišťují pružnou montáž motorů.

Přepravní roboty společnosti ek robotics motory v průběhu montážního procesu zvedají, otáčejí a naklánějí, což umožňuje provádět jednotlivé kroky montáže velmi efektivně a ergonomicky.

V tomto na objednávku vytvořeném řešení je hlavní řídicí systém společnosti ek robotics integrován do programovatelného logického automatu zákazníka.

 

  • Typ vozíků: CUSTOM MOVE
  • Zařízení k přepravě nákladu: kombinovaný zvedací, otáčecí a nakláněcí přípravek
  • KapacitA: 300 kg
  • Rychlost: 0,01 – 1,0 m/s vpřed
  • Navigace: indukční vedení 

 

CUSTOM MOVE