Poradenské nástroje

Naše základní vybavení zahrnuje simulační technologie orientované na budoucnost, stejně jako software používaný v celém odvětví a nástroje naprogramované interně. S jejich pomocí programujeme sestavy na míru pro každé odvětví a tím zvyšujeme efektivitu našich zákazníků.

Součásti poradenských nástrojů

Díky naší simulaci materiálových toků jsme zviditelnili potenciál optimalizace procesů pro mnoho zákazníků, kteří poté našli a implementovali řešení šitá na míru ve skutečnosti. Na základě studií providitelnosti vidíme, které scénáře dosahují nejvyššího výkonu ve vaší společnosti a jaké výzvy s sebou tato implementace přináší. Na požádání můžeme také zobrazit výsledky našich analýz ve 3D.

[Translate to Tschechisch:]

Software

 

Tecnomatix Plant Simulation je standardní software pro grafické modelování, vizualizaci a optimalizaci výrobních, logistických a obchodních procesů. Využíváme přednosti tohoto simulačního softwaru: objektově orientované programování, 2D a 3D vizualizace, otevřenost vůči jiným systémům, jako je Excel nebo Access, rychlé vytváření modelů pomocí vlastních stavebních bloků a komplexní analytické nástroje jsou jasnými výhodami.

3D Sken

Vaši halu včetně všech komponent naskenujeme rychle, trojrozměrně a s vysokou přesností (± 2 mm). Jsme tedy schopni vytvořit přesný model pro simulaci, i když jsou vaše dokumenty zastaralé, nepřesné nebo pokud neexistuje žádné rozvržení.

Programování

Kromě standardizovaných modulů můžeme také programovat libovolnou aplikaci v našem vlastním programovacím jazyce SimTalk. Lze jej tedy použít pro všechny oblasti použití. Po naprogramování lze bloky použít také pro jiné projekty.

Modulární stavebnice

Modulární systémy umožňují rychlé a ekonomické vytváření simulací. Díky Plant Simulation jsme také sestavili individuální sadu pro vaši aplikaci. Doba modelování se zkrátí o 70 až 80 procent.