[Translate to Tschechisch:]

Co je to AGV?

Optimalizujeme vaše procesy a dodáváme AGV a AGVS na klíč.

Co je to AGV?

Pokud centrální řídicí systém ovládá jeden nebo více AGV (přepravních vozidel bez řidiče), hovoří se o AGV (přepravním systému bez řidiče). AGV se v podstatě skládají z jednoho nebo více přepravních vozidel bez řidiče, navádění, zařízení pro určování polohy, detekce polohy a přenosu dat, jakož i infrastruktury a periferních zařízení. Na dopravní vozidlo bez řidiče se rovněž vztahuje oblast působnosti Evropské směrnice o strojních zařízeních.

Zdroj: Wikipedia

 

Ein fahrerloses Transportsystem (FTS) besteht aus einem oder mehreren fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF)

Výhody

Použití dopravních systémů bez řidiče zaručuje ekonomickou efektivitu a dodržování termínů. Vytváří také větší transparentnost v toku materiálů a při optimalizaci pořadí vaší společnosti. U AGV je riziko poškození při přepravě a poruchovost minimalizováno a tím je optimalizována bezpečnost výroby a společnosti. Transportní robotika umožňuje efektivně zkrátit reakční doby na změněné situace objednávek a pomáhá vytvářet humánnější pracoviště.

Automatizovaná logistika tak zvyšuje vaši efektivitu a ziskovost!

[Translate to Tschechisch:]
[Translate to Tschechisch:]

Kde lze rozumně využívat dopravní systémy bez řidiče a přepravní roboty?

Naše AGV plní celou řadu úkolů téměř ve všech průmyslových odvětvích: & nbsp; Automobilový průmysl, potravinářský a nápojový, tiskařský a papírenský, chemický, farmaceutický, zdravotnictví, plasty a obaly, to jsou jen některé z oblastí, ve kterých je více než 10 000 nyní dadaných automatických vozíků, která se používají ve více než 1 000 systémech po celém světě.

Co je to AGV?

Pokud centrální řídicí systém ovládá jeden nebo více AGV (přepravních vozidel bez řidiče), hovoří se o AGV (přepravním systému bez řidiče). AGV se v podstatě skládají z jednoho nebo více přepravních vozidel bez řidiče, navádění, zařízení pro určování polohy, detekce polohy a přenosu dat, jakož i infrastruktury a periferních zařízení. Na dopravní vozidlo bez řidiče se rovněž vztahuje oblast působnosti Evropské směrnice o strojních zařízeních.

Zdroj: Wikipedia

 

Ein fahrerloses Transportsystem (FTS) besteht aus einem oder mehreren fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF)